Info Terkini

10/recent/ticker-posts

Rondahaim Pahlawanku


Refleksi di Makam Sang Pahlawan
 Foto: Rondahaim Pahlawanku
http://sosbud.kompasiana.com/2013/04/26/rondahaim-pahlawanku-550331.html
Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Simalungun JR Saragih beserta Ibu, perwakilan Keturunan Tuan Rondahaim beserta jajarannya, di Aman Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, 2 Februari 2013.
(disusun, diucapkan oleh Sarmedi Purba, sebagai Anakboru Raya dalam bahasa Simalungun-terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia terlampir) Oppung, roh do hanami hujon, bani ianan parsarananmu on, martonggo bani Tuhan Naibata, aima hanami haganupan ginopparni Saragih Garingging na roh humbani desa nawaluh, laho mandingati haganupan na dear, na patut sitiruon, bani goluhmu i Raya on, humbani partubuhmu i Simandamei 1828 das bani parujungni goluhmu 1891.  
Agepe tading maetek ham, lang sombuhni ai ijolom ham, boi do ham mangodihkon haganup jolma i huta on laho makkorjahon namadear bani ganup jolma simbuei i Sumatera Timur on, tarlobih ma i Simalungun on.
Orangtuamu Tuan Jimmahadim, Puang Ramonta boru Purba Dasuha boru ni Guru Raya, naige anggini Tuan Murmahata, na manogu-nogu pakon manramoti ham das bani namagodang, boi jadi Raja Raya na tarsulur bani sab tanoh on, bani ganup harajaon i Simalungun, i Sumatera Timur, naige ihabiari pamarentah Bulanda.
Mardingat do hanami bani banggalni na ra mangihutkon ham songon tulangmu, Guru Jotang, Guru Juhang pakon Guru Murjama, sonai sanina ni Guru Raya na legan songon Guru Onding pakon Guru Nuan mamodahkon haguruon bamu. Ai ma podah na jenges, podah habonaron mangimbang soridadu Bulanda. Sidea do homa mamboan ham bani Raja Padang, diha-diha na dohor tumang pakon Raja Raya humbani nahinan, na susur hun Rumah Bolon Raya. In ma ginomparni Tuan Poltakraja Saragih Garingging Sidasalak atap ginoranni halak Tuan Mortiha Saragih Garingging bona ni Raja Padang.
Oppung Rondahaim,Mardingat do hanaim bani na marporang ham mandoppakkon Bulanda sonai ge bani sab Simalungun on ampa huta-huta na legan i Serdang pakon Padang Tebingtinggi, halani magigi ham mangidah Bulanda na roh mambuat tanoh Simalungun on, naige simbalogni. Ipatuppu ham do bala 8000 halak bueini mangimbang ganupan soridadu ni Bulanda, gabe gok biar ma Bulanda dompak ham, gabe igoran ma ham Napoleon der Batak halani pakkarmu pakon pokkutmu mandoppakkon Bulanda na laho manjajah hutanta on.
Naige Sultan Deli ipardakdak ham do tahun 1885 halani ia do manangkap ampa manggantihkon Maharaja Padang humbani laweini Tengku Muhammad Nurdin. Isuruh ham do bala paluahkon Tongku in hun Medan. Isurbuy ham do bangsal ni timbahou ni Bulanda, iparseda ham do markasni tentara Bulanda, buei ma harugian ni harajaon Bulanda pakkorhonni ganup bala natinongosmu ai. Malas do uhurni halak halani maluah ma Tongku Nurdin hun tutupan, anjaha ipaulak use ia gabe Maharaja Padang bani tahun 1888.
Oppung,
Takkas do ibotoh hanami haganupan pahoppumu na roh sadarion, na so tolap hanami mambaen songon nabinahenmu ai, pakkar pakon botoh bani ganupan horja marporang mallawan mussuh.
Tunggung do pangahapnami bani ganupan nabinahenmu ai sadokah ham manggoluh, bani pakarni ham, hapistaranmu  mambaen dalan, lang boi itakkap atap ipamatei Bulanda ham bani ganupan porang ijia. Bulanda pe lang pag roh hu Simalungun on sadokah ham manggoluh. Anggo ham hinan manrajai Raya on bani Revolusi Sosial, seng anjai das matei itappul halak  Raja Raya bani taun 1946. Mardingat do hanami ibagas lungunni uhur, mase lang boi hanami ginopparmu nai jagiahni songon ham naijia.
Oppung Rondahaim,
Domma saud mardeka hanami 67 taun dokahni, naipe lang ope dear goluhnami, passariannami, hajorgitonnami, songon na pinarsittamu bani goluhmu ijia.
Sonari roh do hanami bani ianan parsarananmu on, ganupan pahoppumu, Parsadaanni Saragih Garingging,  Boru pakon Panogolan, mambaen pati-patian laho mambaen ham na gabe sitiruon, lang bani halak Simalungun tumang, das do bani ganup halak Indonesia.
Dos ma riah nami mambaen ham Pahlawan Nasional Republik Indonesia nai ge pahlawan hak azasi manusia na ibere dalan manontuhon pargoluhonni sendiri.
Sisada pangahapan, sauyun, sariah ma hanami ganup na martumpu on marayak hamajuon, ase riap marsiurupan, sapangambei manoktok hitei ibagas Habonaron Do Bona bani na marsada ni uhur ase ham ompung Tuan Rondahaim Saragih Garingging na ginoran ni halak Tuan Raya Namabajan, iakui pamarentah Republik Indonesia gabe Pahlawan Nasional hun Simalungun, Sumatera Utara.
Ra do hanami ganup na martuppu ijon marsihuning-huningan, ase ulang adong be hanami on na marsalisih, barang na mardomdom, barang na so marsisahapan, ase sada ma riah nami manolopi pamarentahnami, na dob ipilih penduduk Simalungun, Jopinus Ramli Saragih Garingging, Bupati i Kabupaten Simalungun on. Pati-patiannami, maningon tong ma hanami manggoluh ibagas hasintongan, habonaron janah manghagigihon hasamboron.
On ma tonggonami, ase ibere Naibata gogoh, hapentaron, pakkarni parlahou, pambobaion, pangabak, nai ge pasu-pasu, ase saud Oppung Rondahaim iojakkon Pamarentah Republik Indonesia gabe Pahlawan Nasional taun 2013 on. Andohar ma.
Marodor ma le lombu manangkok manginsuah
Haor ma ganupan hita on masombuh
Hujon hu atas, sai tong dapotan tuah.
Pinta-pinta sori mandapot
Ia domma iparsinta hita Tuan Rondahaim ase iakui pamarentah gabe Pahlawan Nasional
Sai sonai ma tongon dapot
Haporas poldong-poldong, poldong balang sahua
Horas ma nasiam tondong Garingging, hanami boru on pe ulang mahua-mahua.
Horas, horas, horas.
Hasadaonni Saragih Garingging, Boru pakon Panogolan
Ihutan Bolon
Terjemahan bebas Bahasa indonesia:
Oppung (kakek),
Kami datang ke sini, di pusara peristirahatanmu ini, berdoa kepada Tuhan Allah, yaitu kami semua keturunan Saragih Garingging yang datang dari semua penjuru angin, mengenang semua yang baik, yang patut kami buat sebagai contoh pada masa hidupmu di Raya ini, mulai dari waktu kelahiranmu di Simandamei tahun 1828 sampai akhir hayatmu pada 1891. 
Walupun ditinggal orang tua pada masa kanak-kanak, bukan kepedihan yang engkau buat menjadi halangan, tetapi dengan semangat juang mengerahkan semua manusia di daerah ini untuk kebaikan khalayak ramai di Sumatera Timur ini, khususnya di Simalungun ini.
Orang tuamu, Tuan Jimmahadim, Ratu Ramonta Purba Dasuha, anak perempuan Guru Raya, demikian juga adiknya, Tuan Murmahata, yang membesarkan dan mendidikmu sampai dewasa, sehingga mampu jadi Raja Raya yang tersohor di seluruh negeri, di semua kerajaan di Simalungun, di Sumatera Timur, disegani oleh pemerintah Belanda..
Kami mengenang kebesaran orang yang mendukungmu, seperti pamanmu, Guru Jotang, Guru Juhang pakon Guru Murjama, demikian juga saudara-saudara Guru Raya yang lain, seperti Guru Onding dan Guru Nuan, yang memberi banyak petuah kepadamu. 
Yaitu petuah yang baik, nasehat yang berdasar kebenaran melawan serdadu Belanda. Merekalah yang membawamu kepada Raja Padang, kerabat keluarga Raja Raya sejak zaman dahulu kala, keturunan dari istana Kerajaan Raya. Yaitu anak cucu dari Tuan Poltakraja Saragih Garingging Sidasalak, yang disebut orang sebagai Tuan Mortiha Saragih Garingging asal usul Raja Padang.
Oppung Rondahaim,
Kami mengenang saat engkau berperang menghadapi Belanda, baik di Simalungun ini, demikian juga di tempat lain di Serdang dan Tebingtinggi, karena kebencianmu melihat orang Belanda yang datang hendak merampas tanah di Simalungun ini, maupun di daerah tetangganya. Engkau memimpin bala 8000 orang melawan serdadu Belanda, sehingga karena takutnya, mereka menjulukimu  sebagai Napoleon der Batak, karena keperkasaan dan ketekunanmu menghadapi Belanda yang ingin menjajah negeri kita ini.
Engkau pernah mengejar dan menyerang Sultan Deli tahun 1885 karena dialah yang menangkap dan mengganti Maharaja Padang bernama Tengku Muhamad Nurdin. Engkau telah berhasil mengirim tentara yang membebaskan Tengku itu dari Medan. Engkau membakar bangsal tembakau Belanda, sehingga banyak kerugian Belanda akibat pengiriman bala tentara itu. Semua orang senang karena Tengku Nurdin, ipar Raja Raya, dibebaskan dari penjara dan didudukkan kembali ke singgasana Maharaja Padang pada tahun 1888.
Oppung,
Kami, cucu dan cicitmu yang hadir pada hari ini, tahu betul, bahwa kami tidak mampu melakukan seperti apa yang engkau telah lakukan, yaitu pemberani dan piawai dalam strategi perang melawan musuh. Engkau kami anggap sangat agung selama hidupmu, bukan saja keberanianmu, tetapi keahlianmu mencari jalan, sehingga Belanda tidak mampu menangkap atau membunuhmu pada peristiwa-peristiwa perang dahulu itu. Belanda pun tidak berani masuk ke Simalungun semasa hidupmu. Kalau sekiranya engkau masih memerintah pada masa apa yang mereka sebut sebagai revolusi sosial, Raja Raya tidak akan mati terbunuh tahun 1946. Kami mengenang dengan sedih, mengapa keturunanmu tidak semegah seperti engkau dahulu.
Oppung Rondahaim,
Kami sudah merdeka sejak 67 tahun, namun hidup kami, pencaharian  maupun kesehatan kami belum baik seperti yang engkau cita-citakan semasa hidupmu.
Sekarang kami datang ke pusaramu ini, semua anak cucumu, yang bergabung dalam organisasi Persatuan Saragih Garingging, Ipar dan Keponakan, membuat kebulatan tekad  untuk menjadikanmu sebagai panutan, bukan hanya untuk suku Simalungun saja, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami sepakat untuk menjadikanmu Pahlawan Nasional Republik Indonesia, dan juga sebagai pahlawan hak azasi manusia yang diberikan kepada pejuang untuk menentukan nasib sendiri..
Kami sudah menyatukan rasa, sejalan, sepakat dalam langkah kami, bertemu di sini, untuk menuju kemajuan, agar saling bergotongroyong, dalam falsafah hidup Simalungun, Kebenaran adalah Segalanya, dalam tekad bersama agar engkau, Oppung Rondahaim Saragih Garingging, gelar Tuan Raya Namabajan, diakui pemerintah Republik Indonesia menjadi Pahlawan Nasional dari daerah Simalungun, Sumatera Utara.
.
Kami, yang berkumpul di sini bersedia untuk saling memaafkan, agar tidak ada saling berselisih atau rasa dendam atau tidak saling menyapa antar sesama, sehingga kami sependapat mendukung pemerintah kami yang dipilih oleh penduduk Kabupaten Simalungun, Jopinus Ramli Saragih Garingging, Bupati Kabupaten Simalungun ini.
Tekad bersama kami, agar kami tetap hidup dalam kebenaran dan membenci hal-hal yang buruk.
Inilah doa kami, agar Tuhan memberi kekuatan, kepintaran dan perilaku, kepemimpinan, perangai, demikian juga berkat, agar Oppung Rondahaim dinobatkan Pemerintah Republik Indonesia menjadi Pahlawan Nasional tahun 2013 ini. Semoga.
Kami sampaikan pantun kami:
Bersamalah kita yang hina ini, di hari depan ketibaan berkat
Yang kita cita-citakan Tuan Rondahaim diakui pemerintah jadi pahlawan Nasional, semoga terkabul.
Semoga kerabat kami Saragih Garingging sehat walafiat, demikian kami juga kami para ipar dan keponakan tidak kurang suatu apapun.
Horas, horas, horas.
Persatuan Saragih Garingging, Ipar dan Kenonakan
Pembina
(Tulisan ini dipublikasikan dalam bahasa Simalungun oleh Surat Kabar Mingguan SUARA SIMALUNGUN pada 7 Februari 2013 dan guntingan koran berita ini di muat di http://sarmedipurba.blogspot.com/2013/02/refleksi-ziarah-di-makam-rondahaim.html pada 10 Februari 2013)

Berita Lainnya

Post a Comment

0 Comments